Internetowa Liturgia Godzin


Z listu św. Rajmunda, prezbitera
(Monumenta Ord. Præd. Hist. 6, 2,
Romæ 1901, pp. 84-85)


Niech Bóg miłości i pokoju ukoi wasze serca

Głosiciel prawdy, Paweł Apostoł, słusznie powiedział, że wszystkich, którzy chcą zbożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Sądzę, że nikt tego nie uniknie, chyba ten, kto nie wie, "jak żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie", lub kto tego zaniedba.
Nie daj Boże, byście się mieli znaleźć wśród tych, których domy są zasobne, bezpieczne i spokojne, ale nie liczą się oni z prawem Pańskim; ich dni płyną w dobrobycie, lecz w jednej chwili znajdą się w otchłani.
Ale was Bóg przyjął i mili Mu jesteście; wasza postawa nienaganna i wasza bogobojność tego wymagają i tego są godne, by je doświadczać przez częste próby. W ten sposób, w szczerości serca, będziecie prawdziwie czyści. A nawet gdy spadną na was ciosy i podwójne, i potrójne, także wtedy należy to uważać za dowód miłości i powód do wesela.
Mieczem obosiecznym są zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Jego ciosy dwoją się i troją wewnątrz, gdy przewrotny ów duch podstępami i pochlebstwem niepokoi serca. Poznaliście już dokładnie te wewnętrzne rozterki. Trzeba przez nie przejść, by doznać całego piękna tego ukojenia i pokoju, którym się cieszycie. Tenże miecz dwoi i troi swoje ciosy od zewnątrz, gdy w samym Kościele podważa się bezpodstawnie wasze dążenia duchowe, a rany są tym cięższe, że zadane przez przyjaciół.
To jest ów pożądany i błogosławiony krzyż Chrystusa. Z radością duszy przyjął go Andrzej Apostoł, jak przystało mężowi, a Paweł, wybraniec Boży, tylko nim każe się chlubić.
Patrzmy na Jezusa, który nam przewodzi w wierze i ją w nas zachowuje. On, niewinny, wycierpiał od swoich i został zaliczony do przestępców. Pijmy wybrany kielich Jezusa i dzięki składajmy Panu, dawcy wszelkiego dobra.
A Bóg miłości i pokoju niech ukoi wasze serca. Niech On sprawi, abyście biegli drogą wam wyznaczoną. Niech teraz osłoni was swoją obecnością od zakusów ludzkich, a na koniec doprowadzi i umieści tam, gdzie jest pełnia wszystkiego. Tam już wiecznie będziecie przebywać w pokoju i pięknie, w miejscu niezamąconej ufności, wytchnienia i wszelkiego dostatku.Autor: św. Rajmund, kapłan
Źródło: Monumenta Ord. Præd. Hist. 6, 2, Romæ 1901, pp. 84-85
Temat: Niech Bóg miłości i pokoju ukoi wasze serca
Dział LG: Teksty własne - Styczeń
Obchód: 07.01. - św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1031
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1044
Monastyczna LG tom I, s. 891


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum