Internetowa Liturgia Godzin


Kazanie św. Proklusa, biskupa Konstantynopola
(Kazanie 7 na Objawienie Pańskie, 1-3)

Uświęcenie wód

Chrystus ukazał się światu, uporządkował jego nieład, uczynił świat pięknym i radosnym. Wziął na siebie grzech świata, zwyciężył jego wroga. Uświęcił źródła wód, oświecił dusze ludzkie. W zdziałane cuda wplótł cuda jeszcze większe.
Dzisiaj ziemia i woda dzielą między siebie łaskę Zbawiciela i radość przenika świat cały, a dzień obecny ujawnia większe cuda od tych, które towarzyszyły poprzedzającej go uroczystości.
W dniu narodzin Pana radowała się ziemia, bo nosiła żłóbek Zbawiciela; dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, wody falują i szumią radością, bo w Jordanie otrzymały uświęcające je błogosławieństwo.
Narodziny Pana ukazały nam słabe dziecię, stwierdzając przez to naszą własną słabość; dzisiejsze święto ukazuje nam męża dojrzałego, a w Nim dostrzegamy Tego, który jako doskonały pochodzi od doskonałego. Wtedy Król przyozdobił się w ciało, oblókł się w nie jak w królewską purpurę; teraz zaś Ten, który jest źródłem, zanurzył się w wodach i okrył się nimi jak szatą.
Patrzcie uważnie! Oglądajcie nowe i zdumiewające cuda: oto słońce sprawiedliwości obmywa się w Jordanie, ogień zanurza się w wodzie, Bóg zostaje uświęcony ludzką posługą! Dziś wszelkie stworzenie woła słowami hymnu: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". Błogosławiony, który przychodzi w każdym czasie, gdyż obecnie przychodzi nie po raz pierwszy.
A kimże On jest? Proszę, mów jaśniej, błogosławiony Dawidzie: "Pan jest Bogiem i daje nam światło". Nie tylko Dawid to zapowiada, ale i apostoł Paweł potwierdza swoim świadectwem: "Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas". Nie tylko niektórym, ale wszystkim ludziom, wszystkim, bo chrzest przynosi zbawienie zarówno Żydom, jak i Grekom i wszystkim daje wspólne dobro.
Uważajcie, patrzcie na zadziwiające i nowe wody potopu, większe i znamienitsze od tych z czasów Noego. Tam fale wód zgładziły ludzkość, tu woda chrztu, mocą ochrzczonego w niej Chrystusa, przywraca zmarłych do życia. Tam gołębica, niosąc w dziobie gałązkę oliwną, zapowiadała miłą woń Chrystusową, tu zaś Duch Święty przybywa pod postacią gołębicy i wskazuje miłosiernego Pana.Autor: św. Proklus, biskup Konstantynopola
Tytuł: Kazanie na Objawienie Pańskie
Źródło: Kazanie 7; 1-3
Temat: Uświęcenie wód
Dział LG: Teksty okresowe - Narodzenie Pańskie
Obchód: 09.01. - 9 stycznia albo środa po niedzieli Objawienia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 524
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 526
Monastyczna LG tom I, s. 434


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum