Internetowa Liturgia Godzin


Z pism św. Piotra Kanizjusza, prezbitera
(Edit. O. Braunsberger, Petri Canisii Epistulæ et Acta, I,
Friburgi Brisgoviæ, 1896, pp. 53-55)


Dobrze wiesz, o Panie, że w tym dniu
wielokrotnie i z naciskiem powierzałeś mi Niemcy

Święty Piotr Kanizjusz, słusznie zwany Apostołem Niemiec, zanim udał się do tego kraju, otrzymał błogosławieństwo papieskie. Miał on wielkie doświadczenie życia duchowego, jak to wykazuje przytoczony tu fragment z jego pism:
"Wiekuisty Pasterzu! Dzięki Twej niezmiernej dobroci mogłem uzyskać od Twoich sług w Watykanie błogosławieństwo apostolskie i ufam, że zostaną utrwalone owoce moich prac. Tam odczułem wielką pociechę i łaskę Twoją daną mi za pośrednictwem tych, przez których działasz tak wielkie rzeczy. Pobłogosławiona więc została i zatwierdzona moja misja w Niemczech, a mnie, jako apostołowi tego kraju, przyobiecano łaskawość i pamięć. Dobrze wiesz, o Panie, że w tym dniu wielokrotnie i z naciskiem powierzałeś mi Niemcy, aby odtąd moim pragnieniem było tam się udać, tam żyć i tam umrzeć.
Ty również otworzyłeś mi swoje Serce Najświętsze, które jakbym widział przed sobą, i jak ze źródła wód kazałeś mi czerpać z niego zbawienie, Zbawco mój! A ja tak bardzo pragnąłem, aby stąd spłynęły na mnie zdroje wiary, nadziei i miłości. Byłem spragniony ubóstwa, czystości, posłuszeństwa; pożądałem, abyś mnie obmył, przyodział i ozdobił. I gdy ośmieliłem się zbliżyć do Twego najsłodszego Serca i ugasić w nim moje pragnienie, obiecałeś mi szatę wzorzystą i utkaną, która by mogła okryć moją duszę, dając jej to, czego bym potrzebował do mojej pracy: pokoju, miłości i wytrwania. A tak wyposażony, ufałem, że niczego mi nie zbraknie, lecz wszystko, co czynię, obróci się ku Twojej chwale".Autor: św. Piotr Kanizjusz
Źródło: Edit. O. Braunsberger, Petri Canisii Epistulæ et Acta, I, Friburgi Brisgoviæ, 1896, pp. 53-55
Temat: Dobrze wiesz, o Panie, że w tym dniu wielokrotnie i z naciskiem powierzałeś mi Niemcy
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 21.12. - św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 996
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1007
Monastyczna LG tom I, s. 858


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum