Internetowa Liturgia Godzin


Z Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, prezbitera
(Redakcja B, strofy 36-37)

Poznanie tajemnicy ukrytej w Chrystusie Jezusie

Święci doktorzy wiele odsłonili z ukrytych prawd i tajemnic, a dusze święte zrozumiały je w tym życiu; jednakże większa ich część pozostaje jeszcze do wyjaśnienia i zrozumienia.
Ileż to rzeczy można odkrywać w Chrystusie, który jest jakby ogromną kopalnią z mnogimi pokładami skarbów, gdzie choćby nie wiem jak się wgłębiało, nie znajdzie się kresu i końca. W każdym zaś zakątku tych Jego tajemnic można tu i tam napotkać nowe złoża nowych bogactw.
Wskazuje na to święty Paweł, mówiąc, że w Chrystusie "są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy". W głębię tych tajemnic dusza nie wejdzie inaczej, jak tylko przez uciski i cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, jak to już mówiliśmy. Potrzeba do tego również wielkich łask Bożych tak dla umysłu, jak i dla zmysłów oraz usilnych ćwiczeń duchowych. Te wszystkie bowiem łaski są niższe od mądrości tajemnic Chrystusa, jako że są jakby przygotowaniem na drodze do niej, tej najwyższej mądrości, którą można uzyskać w tym życiu.
Ach, gdyby raz zrozumiano, że nie można dojść do głębi bogactw i mądrości Bożej inną drogą, jak tylko przez głębię wszelkiego rodzaju cierpień! W tym więc powinno być pragnienie i pociecha duszy. Im bowiem większej pragnie mądrości od Boga, tym bardziej powinna wpierw pragnąć cierpień, by przez nie wejść w głębię krzyża.
Dlatego święty Paweł napomina Efezjan, "aby się nie zniechęcali prześladowaniami", ale aby byli mocno "zakorzenieni i ugruntowani w miłości, aby wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostali napełnieni całą Pełnią Boga".
By wejść do tych bogactw mądrości, trzeba iść przez ciasną bramę, to jest przez krzyż. Niewielu zaś pragnie przez nią wchodzić, natomiast wielu pragnie rozkoszy, do których się przez nią wchodzi.Autor: św. Jan od Krzyża, kapłan
Tytuł: Pieśń duchowa
Źródło: Redakcja B, strofy 36-37
Temat: Poznanie tajemnicy ukrytej w Chrystusie Jezusie
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 14.12. - św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 994
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1005
Monastyczna LG tom I, s. 856


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum