Internetowa Liturgia Godzin


Z Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, kapłana
(Red. B, strofa 5, 1. 4,
Dzieła, Kraków 1975, t. II, 44-46)


Ślady boskiej piękności w stworzeniach

Rzeczy stworzone, jak twierdzi święty Augustyn, świadczą o potędze i wielkości Boga, jaka się w nich objawia. Bóg bowiem stworzył wszystkie rzeczy z wielką łatwością i szybkością i pozostawił w nich ślad swej wielkości. Nie tylko dał im z niczego byt, lecz również ozdobił je niezliczonymi przymiotami i wdziękami, upiększając je z przedziwnym ładem i wzajemną zależnością jednych od drugich. Wszystko to zaś uczynił przez swoją Mądrość, przez którą je stworzył, to jest przez Słowo, swego Jedynego Syna.
Według słów świętego Pawła, Syn Boży jest "odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty". I trzeba pamiętać, że przez tę postać swego Syna Bóg patrzy na całe stworzenie i tym samym daje stworzeniom byt naturalny, przymioty i dary naturalne, oraz sprawia, że są piękne i doskonałe. Mówi o tym Księga Rodzaju w słowach: "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". U Boga zaś widzieć rzeczy bardzo dobrymi, znaczy to samo, co uczynić je bardzo dobrymi w Słowie, swoim Synu. I nie tylko udzielił stworzeniom bytu i wdzięków naturalnych patrząc na nie, jak to powiedzieliśmy, lecz również samą postacią Syna odział je pięknością, udzielając im bytu nadprzyrodzonego. Dokonało się to wówczas, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i podniósł człowieczeństwo do piękności Bożej, a z nim i wszystkie stworzenia przez to, iż złączył się z nimi przez przyjęcie natury ludzkiej. I dlatego mówi tenże Syn Boży: "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystko do siebie". Przez to podniesienie stworzeń wskutek Wcielenia Syna Bożego i Jego zmartwychwstania według ciała, Ojciec przyozdobił stworzenia nie tylko częściowo, lecz możemy powiedzieć, że całkowicie okrył je pięknem i godnością.Autor: św. Jan od Krzyża, kapłan
Tytuł: Pieśń duchowa
Źródło: Red. B, strofa 5, 1. 4, Dzieła, Kraków 1975, t. II, 44-46
Temat: Ślady boskiej piękności w stworzeniach
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 14.12. - św. Jana od Krzyża, prezbitera, doktora Kościoła i Ojca naszego
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 269


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum