Internetowa Liturgia Godzin


Z Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, kapłana
(Red. B, strofa 36-37,
Dzieła, Kraków 1975, t. II, 211-212, 209)


Poznanie tajemnicy ukrytej w Jezusie Chrystusie

Święci doktorzy wiele odsłonili z ukrytych prawd i tajemnic, a dusze święte zrozumiały je w tym życiu; jednakże większa ich część pozostaje jeszcze do wyjaśnienia i zrozumienia.
Ileż to rzeczy można odkrywać w Chrystusie, który jest jakby ogromną kopalnią z mnogimi pokładami skarbów, gdzie choćby nie wiem jak się wgłębiało, nie znajdzie się kresu i końca. W każdym zaś zakątku tych Jego tajemnic można tu i tam napotkać nowe złoża nowych bogactw.
Wskazuje na to święty Paweł mówiąc, że w Chrystusie "są ukryte skarby mądrości i wiedzy". W głębię tych tajemnic dusza nie wejdzie inaczej, jak tylko przez uciski i cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, jak to już mówiliśmy. Potrzeba do tego również wielkich łask Bożych tak dla umysłu, jak i dla zmysłów, oraz usilnych ćwiczeń duchowych. Te wszystkie bowiem łaski są niższe od mądrości tajemnic Chrystusa, jako że są jakby przygotowaniem na drodze do niej, tej najwyższej mądrości, którą można uzyskać w tym życiu.
Ach, gdyby raz zrozumiano, że nie można dojść do gęstwiny różnorodnych mądrości i bogactw Bożych inną drogą jak tylko przez gęstwinę wszelkiego rodzaju cierpień! W tym więc powinno być pragnienie i pociecha duszy. Im bowiem większej pragnie mądrości od Boga, tym bardziej powinna wpierw pragnąć cierpień, by przez nie wejść w gęstwinę krzyża.
Dlatego święty Paweł napomina Efezjan, aby "nie upadali na duchu z powodu prześladowań, lecz aby umocnieni i ugruntowani w miłości, wraz ze wszystkimi świętymi mogli pojąć, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka, i aby też mogli poznać, jak miłość Chrystusowa przewyższa wszelką wiedzę, i byli napełnieni całą pełnością Bożą". By wejść do tych bogactw mądrości, trzeba iść przez ciasną bramę, to jest przez krzyż. Niewielu zaś pragnie przez nią wchodzić, natomiast wielu pragnie rozkoszy, do których przez nią się wchodzi.Autor: św. Jan od Krzyża, kapłan
Tytuł: Pieśń duchowa
Źródło: Red. B, strofa 36-37, Dzieła, Kraków 1975, t. II, 211-212, 209
Temat: Poznanie tajemnicy ukrytej w Jezusie Chrystusie
Dział LG: Teksty własne - Grudzień
Obchód: 14.12. - św. Jana od Krzyża, prezbitera, doktora Kościoła i Ojca naszego
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 268


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum