Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Flp 2, 6-11
Tytuł: Chrystus Sługa Boży
Incipit: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 353, 591, 673, 759, 844, 1308
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 359, 591, 760, 1307
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 380, 400, 842, 1029, 1309, 1781
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 526, 562, 790, 1088, 1651
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 518, 746, 1158, 1663
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 574, 802, 1350, 1693
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 139, 434, 686, 719, 947, 1762

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum