Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Kol 1, 11c-20
Tytuł: Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania
Incipit: Z radością dziękujcie Ojcu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 370, 636, 722, 806, 890
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 376, 637, 808
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 895, 1079, 1323, 1503
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 625, 854, 1101
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 581, 810, 1224
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 637, 866, 1416
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 150, 782, 1007, 1487, 1589

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum