Internetowa Liturgia Godzin


Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
Chrystus Głową Kościoła

Alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)
i Mocą, i Panowaniem.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
I ponad wszelkim innym imieniem *
(W. Alleluja)
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(W. Alleluja)
a Jego ustanowił Głową Kościoła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).


Tekst: Ef 1, 20b-23a
Tytuł: Chrystus Głową Kościoła
Incipit: Alleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 688, 859
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 949, 1132
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 690, 919
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 646, 875
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 702, 931
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 846, 1069

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum