Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Rz 8, 14-17)
Synostwo Boże chrześcijan

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
Ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Rz 8, 14-17
Tytuł: Synostwo Boże chrześcijan
Incipit: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 710, 883
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 975, 1157
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 724, 953
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 680, 909
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 736, 965
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 878, 1101

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum