Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Rz 11, 33-36)
Drogi Boże

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
Jakże niezbadane są Jego wyroki *
i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, *
aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Rz 11, 33-36
Tytuł: Drogi Boże
Incipit: O głębokości bogactw
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 722, 894
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 989, 1168
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 741, 968
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 697, 924
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 753, 980
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 895, 1116

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum