Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Łk 2, 29-32)
Kantyk Symeona

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Łk 2, 29-32
Tytuł: Kantyk Symeona
Incipit: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 925, 928, 931, 934, 936, 938, 940, 942
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 934, 937, 939, 942, 944, 946, 948
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1212, 1215, 1218, 1220, 1223, 1225, 1228
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1021, 1024, 1026, 1029, 1031, 1033, 1035
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 977, 980, 982, 985, 987, 989, 991
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1047, 1050, 1052, 1055, 1057, 1059, 1061
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1170

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum