Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Mdr 9, 1-6. 9-11)
Modlitwa o dar mądrości
Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć (Łk 21, 15)

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, *
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
I w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, *
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
By w świętości i sprawiedliwości władał światem, *
a sądy sprawował w prawości serca;
Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, *
i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, †
człowiekiem słabym i żyjącym krótko, *
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, †
jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, *
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, *
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
Wie, co jest miłe dla Twoich oczu *
i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios *
i poślij z tronu Twej chwały,
Aby przy mnie będąc ze mną pracowała *
i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko, †
moim czynom będzie mądrze przewodziła *
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Mdr 9, 1-6. 9-11
Tytuł: Modlitwa o dar mądrości
Incipit: Boże moich przodków i Panie miłosierdzia
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 837
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 840
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1111
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 895
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 851
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 907
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1047

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum