Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Mdr 3, 7-9)
Przyszła chwała wybranych
Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego (Mt 13, 43)

W dniu nawiedzenia Pana zajaśnieją sprawiedliwi *
i jak iskry rozbiegną się po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zawładną narodami, *
a nad nimi Pan będzie królował na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, †
wierni w miłości będą przy Nim trwali, *
bo łaska i miłosierdzie są dla Jego wybranych.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Mdr 3, 7-9
Tytuł: Przyszła chwała wybranych
Incipit: W dniu nawiedzenia Pana zajaśnieją sprawiedliwi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1337, 1338
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1336, 1338
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1802, 1804
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1675, 1677
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1685, 1687

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum