Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Mdr 10, 17-21)
Bóg Zbawcą swojego ludu
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka (Ap 15, 2. 3)

Pan oddał świętym zapłatę za ich trudy *
i powiódł ich drogą cudowną.
Podczas dnia stał się dla nich osłoną, *
a światłem gwiazd wśród nocy.
Przeprawił ich przez Morze Czerwone, *
przeprowadził przez wody ogromne.
Zatopił ich nieprzyjaciół *
i wyrzucił z głębiny odmętów.
Sprawiedliwi zaś złupili bezbożnych †
i wywyższali, Panie, święte imię Twoje, *
zgodnie sławili Twą zwycięską rękę.
Usta bowiem niemych Mądrość otworzyła *
i głośnymi uczyniła niewprawne języki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Mdr 10, 17-21
Tytuł: Bóg Zbawcą swojego ludu
Incipit: Pan oddał świętym zapłatę za ich trudy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1337, 1339
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1337, 1338
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1802, 1804
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1676, 1678
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1686, 1688

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum