Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela
Pan przemówił do Pawła: "Przestań się lękać... bo Ja jestem z tobą" (Dz 18, 9-10)

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Wówczas zatopiłaby nas woda, †
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników; *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 124
Tytuł: Bóg ocaleniem Izraela
Incipit: Gdyby Pan nie był po naszej stronie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 781, 946
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 783, 952
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1054, 1231
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 821, 104
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 777, 996
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 833, 1036
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 976, 1187

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum