Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 123
Bóg nadzieją narodu
Dwaj niewidomi wołali: "Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!" (Mt 20, 30)

Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 123
Tytuł: Bóg nadzieją narodu
Incipit: Do Ciebie wznoszę oczy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 780, 946
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 782, 952
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1053, 1231
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 820, 1039
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 776, 995
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 832, 1035
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 975, 1186

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum