Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
"Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: "Pokój z tobą!"
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 122
Tytuł: Święte miasto Jeruzalem
Incipit: Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 842, 945, 1059, 1083, 1209, 1256
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 845, 951, 1071, 1094, 1212, 1257
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1116, 1230, 1526, 1551, 1684, 1732
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 902, 1038, 1402, 1426, 1554, 1601
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 858, 994, 1414, 1438, 1566, 1613
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 914, 1034, 1445, 1468, 1596, 1643
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1053, 1597, 1614

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum