Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 121
Tytuł: Bóg czuwa nad wiernymi
Incipit: Wznoszę swe oczy ku górom
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 745, 944, 1307
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 746, 950, 1306
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1014, 1229, 1780
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 773, 1038, 1650
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 729, 994, 1026, 1662
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 785, 1034, 1218, 1692
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 926, 1395, 1761

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum