Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 120
Pragnienie pokoju
W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, †
od warg kłamliwych *
i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni †
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
Ostre strzały mocarza *
i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
Zbyt długo mieszkała moja dusza *
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 120
Tytuł: Pragnienie pokoju
Incipit: Wołałem do Pana w swoim utrapieniu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 864, 944
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 867, 950
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1141, 1229
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 931, 1037
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 887, 993
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 943, 1033
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1082

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum