Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 169-176
XXII (Taw)
Radość służenia Bogu

Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie, *
daj mi zrozumienie przez swoje słowo.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, *
wyzwól mnie według Twego słowa.
Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, *
bo mnie nauczasz Twych ustaw.
Niech mój język opiewa Twoje słowo, *
bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, *
bo wybrałem Twe postanowienia.
Pragnę Twojej pomocy, Panie, *
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.
Błądzę jak owca, która zaginęła; †
szukaj swego sługi, *
bo nie zapominam o Twoich nakazach.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 169-176
Tytuł: Radość służenia Bogu
Incipit: Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 920
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 926
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1202
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1010
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 966
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1022
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1161

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum