Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 161-168
XXI (Szin)
Prawo Boże obdarza mocą

Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
Radują mnie Twoje słowa, *
jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
Siedem razy na dzień Cię wysławiam *
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 161-168
Tytuł: Prawo Boże obdarza mocą
Incipit: Możni prześladują mnie bez powodu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 909
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 915
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1189
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 995
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 651
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1007
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1144

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum