Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek

Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nie dbają o Twoje ustawy.
Wielka jest litość Twoja, Panie, *
obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
Istotą Twojego słowa jest prawda *
i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 153-160
Tytuł: Modlitwa o ratunek
Incipit: Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 897
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 902
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1176
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 979
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 935
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 991
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1126

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum