Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 145-152
Tytuł: Prośba o wierność przykazaniom
Incipit: Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 665, 836, 886
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 666, 839, 890
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 926, 1110, 1164
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 665, 894, 963
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 621, 850, 919
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 677, 906, 975
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 823, 1047, 1111

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum