Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego

O Panie, jesteś sprawiedliwy *
i wyrok Twój jest słuszny.
Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 137-144
Tytuł: Niezmienność Prawa Bożego
Incipit: O Panie, jesteś sprawiedliwy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 875
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 878
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1152
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 947
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 903
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 959
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1096

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum