Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Strumienie łez płyną z moich oczu, *
bo nie zachowano Twego Prawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 129-136
Tytuł: Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
Incipit: Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 863
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 866
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1140
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 930
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 886
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 942
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1080

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum