Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu

Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
Poręcz za dobro Twojego sługi, *
aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
Już czas jest działać, Panie, *
bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 121-128
Tytuł: Modlitwa w cierpieniu
Incipit: Postępuję według sprawiedliwości i Prawa
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 839
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 842
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1113
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 898
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 854
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 910
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1050

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum