Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 125
Tytuł: Bóg stróżem swojego ludu
Incipit: Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 792, 947
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 794, 953
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1065, 1232
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 836, 104
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 792, 996
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 848, 1036
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 991, 1187

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum