Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 97-104
XIII (Mem)
Prawo Boże szkołą mądrości

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie, *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, *
bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców, *
bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 97-104
Tytuł: Prawo Boże szkołą mądrości
Incipit: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 790
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 792
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1062
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 832
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 788
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 844
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 987

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum