Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam *
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 105-112
Tytuł: Prawo Boże światłem i dziedzictwem
Incipit: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 671, 802
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 671, 804
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 931, 1075
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 672, 848
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 629, 804
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 684, 860
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 829, 1003

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum