Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 89-96
XII (Lamed)
Wieczność Prawa Bożego

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie *
i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 89-96
Tytuł: Wieczność Prawa Bożego
Incipit: Twoje słowo, Panie, jest wieczne
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 777
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 779
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1050
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 816
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 772
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 828
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 972

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum