Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 81-88
XI (Kaf)
Zaufanie Bogu w czasie cierpienia

Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu, *
pokładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
Słabną moje oczy wyglądając Twego słowa: *
kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, *
nie zapominam o Twoich ustawach.
Ile dni Twojemu słudze zostaje? *
Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, *
którzy nie postępują według Twego Prawa.
Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. *
Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi, *
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
Według swej łaski zapewnij mi życie, *
ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 81-88
Tytuł: Zaufanie Bogu w czasie cierpienia
Incipit: Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 754
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 755
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1024
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 784
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 740
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 796
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 942

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum