Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 73-80
X (Jod)
Radość z pełnienia Prawa Bożego

Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
bo zaufałem Twojemu słowu.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą, *
ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
abym nie doznał wstydu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 73-80
Tytuł: Radość z pełnienia Prawa Bożego
Incipit: Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 742
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 743
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1010
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 768
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 724
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 780
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 922

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum