Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 65-72
IX (Tet)
Cierpienie szkołą pełnienia woli Bożej

Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro, *
zgodnie z Twoim słowem, Panie.
Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
bo ufam Twoim przykazaniom.
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, *
teraz jednak strzegę Twego słowa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz, *
naucz mnie ustaw swoich.
Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, *
lecz ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
Otępiało ich serce od nadmiaru sadła, *
a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył ustaw Twoich.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 65-72
Tytuł: Cierpienie szkołą pełnienia woli Bożej
Incipit: Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 730
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 730
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 997
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 751
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 707
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 763
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 905

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum