Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 57-64
VIII (Chet)
Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego

Pan jest moim działem; *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, *
zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną.
Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, *
kieruję moje stopy do Twoich napomnień.
Śpieszyłem bez ociągania, *
by przestrzegać Twoich przykazań.
Oplotły mnie więzy grzeszników, *
nie zapomniałem o Twoim Prawie.
Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie *
za słuszne Twoje wyroki.
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, *
którzy strzegą Twoich postanowień.
Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, *
naucz mnie Twoich ustaw.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 57-64
Tytuł: Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego
Incipit: Pan jest moim działem
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 718
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 718
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 984
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 734
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 690
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 746
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 889

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum