Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociech± w smutku

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałe¶ nadzieję.
W mojej udręce jest dla mnie pociech±, *
że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżaj± mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
s± one dla mnie pociech±.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucaj±cych Twe Prawo.
Ustawy Twoje stały się dla mnie pie¶niami *
na miejscu mego pielgrzymowania.
Noc± pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
Oto, co do mnie należy: *
zachowywać Twe postanowienia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi ¦więtemu.
Jak była na pocz±tku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 49-56
Tytuł: Prawo Boże pociech± w smutku
Incipit: Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 706
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 706
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 970
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 718
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 674
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 730
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 873

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum