Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 41-48
VI (Waw)
Słuszność Prawa Bożego

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, *
ponieważ polegam na Twoich słowach.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.
A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.
O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, *
nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 41-48
Tytuł: Słuszność Prawa Bożego
Incipit: Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 694
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 694
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 956
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 701
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 657
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 713
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 857

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum