Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 33-40
V (He)
Umocnienie na drodze przykazań

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 33-40
Tytuł: Umocnienie na drodze przykazań
Incipit: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 668
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 668
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 493, 929
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 668
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 624
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 680
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 481, 826

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum