Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociech± udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty¶ mnie wysłuchał, *
naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
podĽwignij mnie, jak obiecałe¶.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łask± Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragn±c Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drog± Twych przykazań, *
gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi ¦więtemu.
Jak była na pocz±tku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 25-32
Tytuł: Bóg pociech± udręczonego
Incipit: W proch powalona jest moja dusza, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 656
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 656
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 482, 916
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 652
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 608
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 664
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 476, 808

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum