Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 9-16
II (Bet)
Prawo Boże moją mądrością

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twoich ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 9-16
Tytuł: Prawo Boże moją mądrością
Incipit: Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 633
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 632
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 461, 890
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 619
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 575
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 631
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 465, 777

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum