Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu, *
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 119, 1-8
Tytuł: Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
Incipit: Błogosławieni, których droga nieskalana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 622
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 622
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 449, 878
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 604
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 560
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 616
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 460, 762

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum