Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku",
I zalękniony wołałem: *
"Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 116 B
Tytuł: Dziękczynienie w świątyni
Incipit: Ufnośc miałem nawet wtedy, gdy mówiłem
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 758, 1099, 1120, 1145
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 759, 1109, 1128, 1150
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 378, 398, 462, 1028, 1570, 1592, 1618
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 508, 789, 1455, 1475, 1496
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 745, 1171, 1321, 1467, 1487, 1508
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 801, 1363, 1497, 1517, 1538
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 432, 466, 674, 946, 1532, 1634, 1651

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum