Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 117
Tytuł: Chwała miłosiernemu Bogu
Incipit: Chwalcie Pana, wszystkie narody
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 667, 838, 1088
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 667, 841, 1099
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 711, 928, 1112, 1557
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 666, 896, 1445
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 445, 622, 852, 1013, 1457
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 678, 908, 1205, 1487
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 551, 644, 824, 1048, 1625

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum