Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 116 A
Dziękczynienie
Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
"Panie, ratuj moje życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 116 A
Tytuł: Dziękczynienie
Incipit: Miłuję Pana, albowiem usłyszał
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 744, 1120, 1144
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 745, 1127, 1149
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1013, 1591, 1618
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 772, 1474, 1495
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 728, 1486, 1507
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 784, 1516, 1537
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 926, 165

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum