Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 113
Tytuł: Chwalebne jest imię Pana
Incipit: Chwalcie, słudzy Pańscy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 352, 757, 1064, 1149, 1192, 1214, 1241
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 358, 758, 1154, 1195, 1216, 1242
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 710, 794, 1027, 1307, 1530, 1623, 1667, 1689, 1717
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 479, 512, 789, 1087, 1407, 1500, 1538, 1559, 1585
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 445, 745, 1012, 1308, 1419, 1512, 1550, 1571, 1597
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 801, 1204, 1449, 1542, 1580, 1601, 1627
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 138, 551, 593, 644, 678, 946, 1602, 1669

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum