Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 112
Tytuł: Szczęście bogobojnego
Incipit: Błogosławiony człowiek, który służy Panu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 505, 854, 1178, 1236
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 507, 858, 1076, 1180, 1237
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1130, 1651, 1712
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 918, 1525, 1580
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 874, 1537, 1592
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 930, 1567, 1622
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 217, 1068, 1684

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum