Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 111
Wielkość dzieł Bożych
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny (Ap 15, 3)

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
Ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 111
Tytuł: Wielkość dzieł Bożych
Incipit: Z całego serca będę chwalił Pana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 769
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 770
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1041
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 494, 525, 804
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 760
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 816
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 666, 685, 960

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum