Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 110, 1-5. 7
Tytuł: Mesjasz królem i kapłanem
Incipit: Rzekł Pan do Pana mego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 369, 504, 601, 685, 768, 853
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 375, 601, 685, 769, 857
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 416, 726, 811, 853, 945, 1040, 1129, 1322
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 507, 524, 576, 688, 804, 918, 1099
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 457, 532, 644, 760, 874, 1025, 1170, 1320
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 588, 700, 816, 930, 1217, 1362
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 149, 216, 559, 650, 674, 685, 732, 844, 959, 1068, 1531

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum