Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu
Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 114
Tytuł: Wyjście Izraela z Egiptu
Incipit: Gdy Izrael wychodził z Egiptu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 601
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 602
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 416, 812, 854
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 576
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 532
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 588
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 733

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum