Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 100
Tytuł: Radość wchodzących do świątyni
Incipit: Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 569, 655, 826
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 569, 655, 829
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 819, 915, 1100
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 533, 650, 879
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 489, 606, 835
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 545, 662, 891
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 693, 806, 1033

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum